ماراتن المپیاد سلول‌های بنیادی آیریسک 00-1399

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد سلول‌های بنیادی سال 00-1399

گامتاریخمبحثتعداد سؤالهزینه
اول
شبیه‌ساز مرحله اول
10 و 11 بهمنتمام مباحث مرحله اول3030000 تومان

منابع پیشنهادی المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

ردیف

عنوان

مؤلف- سال انتشار

1

زیست‌شناسی سال دهم و یازدهم رشته علوم تجربی

ـ

2

فیزیک سال دهم و یازدهم رشته ریاضی- فیزیک

ـ

3

شیمی سال دهم و یازدهم رشته علوم تجربی

ـ

4

آمار سال یازدهم رشته ریاضی- فیزیک

ـ

5

سلول‌های بنیادی بافتی

دکتر حسین بهاروند – 1398

6

تمایز سلول‌های بنیادی

دکتر حسین بهاروند – 1398

7

سلول‌های بنیادی پرتوان

دکتر حسین بهاروند – 1398

8

مهندسی بافت

دکتر حسین بهاروند – 1398

9

Essential cell biology

Bruce Albert – 2014

10

Essential cell biology

Robert Lanza – 2014

11

Business Model Generation

Alexander Osterwalder and Yves Pigneur

12

The Science of Stem Cells

 Jonathan. W. Slack– 2018