ماراتن المپیاد کامپیوتر آیریسک 00-1399

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد کامپیوتر سال 00-1399

گامتاریخمبحثتعداد سؤالزمان آزمون (دقیقه)هزینهنوع آزموننفرات برتر
اول14 و 15 آذرشمارش: اصول اولیه شمارش، انتخاب، انواع جایگشت، بسط دو و چند جمله ای، مسئله ی مسیر، مفاهیم پایه ی احتمال و امید ریاضی
ترکیبیات: ناورداهای اولیه(زوجیت، رنگ آمیزی...)، استقرا به صورت ساده
گراف: ۳ فصل اول کتاب آشنایی با گراف( تعاریف اولیه، مسیر، دور، درخت...)
الگوریتم: الگوریتم های مرتب سازی، داده ساختارهای ساده
برنامه نویسی: مفاهیم اولیه برنامه نویسی، آشنایی با عملیات های بیتی
2518025000 تومانآنلاین
دوم21 و 22 آذرمباحث پیشین (با لزوم تسلط بیش‌تر) +
شمارش: معادلات سیاله، مسائل توزیع، اصل شمول و عدم شمول
ترکیبیات: اصل لانه کبوتری، بازی‌ها
گراف: گراف‌های اویلری
الگوریتم: جست و جوی دودویی
2518025000 تومانآنلاین
سوم26 و 27 دیشبیه‌ساز مرحله اول المپیاد کامپیوتر2518025000 تومانآنلاین
چهارم10 و 11 بهمنشبیه‌ساز مرحله اول المپیاد کامپیوتر2518025000 تومانآنلاین

منابع پیشنهادی المپیاد کامپیوتر

 • ترکیبیات مقدماتی
  نردبان المپیاد ریاضی، ترکیبیات مرحله اول / آرش جلالی / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
 • ترکیبیات پیشرفته
  روش‌های ترکیبیات جلد 1 / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  روش‌های ترکیبیات جلد 2 / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
 • شمارش، استقرا و لانه کبوتری
  آنالیز ترکیبی / عباس ثروتی / انتشارات خوشخوان / خرید اینترنتی [+]
  آنالیز ترکیبی / علیرضا علیپور / انتشارات الگو / خرید اینترنتی [+]
 • احتمال
  مبانی احتمال / سعید قهرمانی / انتشارات دانشگاه صنعتی شریف / فصل اول تا چهارم
  الفبای المپیاد ریاضی و کامپیوتر / مرتضی محمدآبادی / انتشارات دانش‌پژوهان جوان / خرید اینترنتی [+]
  روش‌های احتمالی در المپیاد ریاضی و کامپیوتر / حمید کاملی / انتشارات خوشخوان / خرید اینترنتی [+]