گچ سفید

لیست مدارس
نام مدرسه شهر نوع مدرسه مقطع جنسیت کد مدرسه
مدرسه نمایندگی همدان همدان ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 96996
مدرسه نمایندگی بروجن بروجن سمپاد متوسطه دوم دخترانه 19756
آیریسک تهران تهران -منطقه 6 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 96230
فرزانگان 1 اراک ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 16266
شهید اژه‌ای 1 اصفهان ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 81152
فرهنگ حاج حسین مکتبی تهران -منطقه 9 غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه 23493
المپیاد زیست جام تربت جام سمپاد متوسطه دوم پسرانه 84785
فرزانگان چهاردانگه چهاردانگه سمپاد متوسطه دوم دخترانه 19144
فرزانگان تبریزناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 65172
فرزانگان قزوین ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 36221
فرزانگان 7 تهران -منطقه 2 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 72927
شهید اژه‌ای نجف اباد سمپاد متوسطه دوم پسرانه 72775
فرزانگان یزدناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 16790
فرزانگان امین 1 اصفهان ناحیه 3 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 35256
علامه حلی ملارد سمپاد متوسطه دوم پسرانه 18023
منظومه خرد رشت ناحیه 2 غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه 18614
هاتف تهران -منطقه 7 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 72637
آیت‌الله خامنه‌ایی اردکان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه 97080
فرزانگان دامغان سمپاد متوسطه دوم دخترانه 21947
فرزانگان کرمان ناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 83426
اندیشمندان همدان ناحیه 1 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 10384
شهید هاشمی‌نژاد مشهدناحیه 4 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 27626
شهید بهشتی شیروان سمپاد متوسطه دوم پسرانه 89471
شهید مدنی 1 تبریزناحیه 4 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 98323
شهید بهشتی سمنان سمپاد متوسطه دوم پسرانه 90845
امام صادق(ع) اصفهان ناحیه 1 غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه 81634
شاهد آمل شاهد متوسطه دوم پسرانه 32773
آیت‌الله آملی آمل نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه 94062
دکتر جمشیدنژاد آمل نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه 68611
فرزانگان 3 کرج ناحیه 3 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 42776
علامه حلی 2 همدان ناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 39900
ریاضیات خیام بندرعباس ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 49002
فرزانگان تنکابن سمپاد متوسطه دوم دخترانه 38834
شهید بهشتی بروجن سمپاد متوسطه دوم پسرانه 53410
فرزانگان بروجن سمپاد متوسطه دوم دخترانه 18853
امام خمینی بروجن نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه 95064
مجتهده امین بروجن نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه 85519
فرزانگان علامه محمدتقی آملی آمل سمپاد متوسطه دوم دخترانه 61354
فرزانگان 5 تهران -منطقه 18 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 23748
امام محمد باقر (ع) بروجن غیرانتفاعی متوسطه اول پسرانه 30107
سادات اصفهان ناحیه 5 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 30471
فرزانگان نکا سمپاد متوسطه دوم دخترانه 44968
فرزانگان سمنان سمپاد متوسطه دوم دخترانه 77480
رشد تهران -منطقه 16 نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه 45627
سروش تهران -منطقه 3 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 50882
فرزانگان 4 تهران -منطقه 4 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 48343
اسوه آمل غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه 77273
شهید بهشتی بابل سمپاد متوسطه دوم پسرانه 44978
فرزانگان حکیم‌زاده یزدناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 85455
مهرآیین تهران -منطقه 1 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 75767
دانش تهران -منطقه 3 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 37892
ادب تهران -منطقه 4 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 51178
علامه حلی خوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه 26644
علامه‌حلی 1 کرمان ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 50564
فرزانگان 1 کرمان ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 56593
شهید سلطانی 3 کرج ناحیه 3 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 66922
فرزانگان 1 تهران -منطقه 6 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 16829
فرزانگان 3 تهران -منطقه 3 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 87479
فرزانگان 2 تهران -منطقه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 93927
علامه حلی 1 تهران -منطقه 11 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 92131
الغدیر بابل غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 57245
علامه حلی 4 تهران -منطقه 2 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 80980
علامه حلی 10 تهران -منطقه 4 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 69127
علامه حلی 11 تهران -منطقه 17 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 66059
فرزانگان 2 ساری ناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 87032
فرزانگان 1 ساری ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 25213
شهدای فرهنگی دامغان شاهد متوسطه دوم دخترانه 57122
شهید بهشتی بیرجند سمپاد متوسطه دوم پسرانه 34474
شهید بهشتی گنبدکاووس سمپاد متوسطه دوم پسرانه 93915
فرزانگان رفسنجان سمپاد متوسطه دوم دخترانه 12096
علامه حلی 5 تهران -منطقه 6 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 94630
شهید بهشتی کاشان سمپاد متوسطه دوم پسرانه 36755
علامه حلی رفسنجان سمپاد متوسطه دوم پسرانه 40172
فرزانگان شهرکردناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 16600
شهید بهشتی شهرکردناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 91458
اردوش تبریزناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 29162
شهید سلطانی 1 کرج ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 98878
آیریسک - کرمانشاه کرمانشاه ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 67086
آیریسک - کردستان سنندج ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 31347
شهید بهشتی1 سنندج ناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 56544
شهید بهشتی2 سنندج ناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 59167
فرزانگان1 سنندج ناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 94861
فرزانگان2 سنندج ناحیه 2 سمپاد متوسطه دوم دخترانه 71606
امام صادق تهران -منطقه 9 نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه 32823
مکتب‌الاحرار تهران -منطقه 10 نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه 73289
فرزانگان کاشان سمپاد متوسطه دوم دخترانه 35015
شریعت‌زاده آمل سایر متوسطه اول پسرانه 38320
شهید باهنر تهران -منطقه 14 نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه 29639
توحید شیرازناحیه 2 نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه 30117
فرزانگان سبزوار سمپاد متوسطه دوم دخترانه 36772
فرزانگان شهریارناحیه 1 سمپاد متوسطه دوم پسرانه 59965
یعثت مشهدناحیه 1 غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه 23797
رحیمی فر میبد سمپاد متوسطه دوم پسرانه 98572
آیریسک 23 ساوجبلاغ سایر متوسطه دوم پسرانه 24665