سلام ببخشید در مورد سوال ۲۴ گام ۱۲ تعداد کل زاده ها ۹۰۰ تاست و با تقسیم ۱۱۵ بر ۹۰۰ عدد ۱۲.۸ بدست میاد که اگه گرد کنیم میشه ۱۳ ولی جواب ۱۲ اعلام شده