تقویم آزمون گچ سفید سال تحصیلی 97-1396

تقویم برگزاری آزمون گچ سفید در سال تحصیلی 97-1396

ردیفآزمونمخاطبینتاریخ برگزاریمهلت ثبت نام
1المپیاد آزمایشی مرحله 1دانش‌آموزان دهم و یازدهم9 و 10 آذر 1396تا 29 آبان 1396
2المپیاد آزمایشی مرحله 1دانش‌آموزان دهم و یازدهم28 و 29 دی 1396تا 16 دی 1396
3المپیاد آزمایشی مرحله 2پذیرفته‌شدگان مرحله اول المپیاد23 و 24 فروردین 1397تا 16 فروردین 1397


عنوان آزمونثبت نام از طریق مدرسهآزمون آنلاینآزمون حضوری در تهرانتاریخ برگزاری
اولین مرحله30000 تومان30000 تومان35000 تومان22 و 23 آذر
دومین مرحله30000 تومان30000 تومان35000 تومان27 و 28 دی