ماراتن المپیاد آیریسک

ماراتن‌های المپیاد آیریسک، یک برنامه‌ی آموزش و سنجش در یک دوره‌ی کامل است. بچه‌های سراسر کشور می‌توانند مطالعات خود را با این ماراتن‌ها هماهنگ کرده و به سوی مدال‌های خوشرنگ گام بردارند.