ماراتن المپیاد ادبی آیریسک 99-1398

ماراتن المپیاد ادبی یک آزمون گام به گام است که شما را برای شرکت در مرحله اول و دوم المپیاد ادبی کشوری آماده می‌کند. طرح کلی این رقابت به صورت آنلاین است اما در بعضی از گام‌ها بچه‌های سراسر کشور می‌توانند به صورت حضوری هم به رقابت بپردازند.

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد ادبی سال 99-1398

گامتاریخمبحثتعداد سؤالزمان آزمون (دقیقه)نوع آزموننفرات برتر
اول18 و 19 مهرماه دستور تاریخی و سبک‌شناسی
عروض و قافیه
صنایع ادبی
قرابت معنایی
شعر معاصر
ادبیات داستان
3040آنلاین
دوم16 و 17 آبانمنابع درسی3040آنلاین
سوم21 و 22 آذربخش اول منابع غیردرسی مرحله اول4050آنلاین
حضوری
چهارم19 و 20 دیبخش دوم منابع غیردرسی مرحله اول4050آنلاین
پنجم26 و 27 دیآزمون جامع
شبیه‌ساز مرحله اول
100120آنلاین
حضوری
ششم21 و 22 فروردینبخش اول منابع غیردرسی مرحله دوم5060آنلاین
هفتم25 و 26 فروردینبخش دوم منابع غیردرسی مرحله دوم5060آنلاین
هشتم28 و 29 فروردینآزمون جامع
شیبه‌ساز مرحله دوم
100120آنلاین

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما مجاز به استفاده از کد های HTML می باشید.: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>