ماراتن المپیاد ریاضی آیریسک 00-1399

ماراتن المپیاد ریاضی مجموعه آزمون‌هایی است که با برنامه‌ی راهبردی دانش‌آموزان را برای شرکت در مسابقات کشوری و جهانی آماده می‌کند. این ماراتن‌ها توسط مدال‌آوران و مدرسین المپیاد ریاضی طراحی شده است و توسط آیریسک برگزار می‌شود.

هر مرحله از آزمون‌ها یک گام نام دارد و با توجه به مرحله‌ی اول المپیاد ریاضی، گام‌های این مرحله به صورت تستی (5 گزینه‌ای) برگزار می‌شوند. برای هر گام تستی 150 دقیقه فرصت دارید تا سؤالات را در سامانه‌ی گچ سفید پاسخ دهید و پس از پایان زمان کلی آزمون (ساعت 23 روز دوم) کارنامه و پاسخ‌نامه تشریحی را مشاهده کنید.

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد ریاضی سال 00-1399

گامسرفصلتاریختعداد سؤالزمانهزینه
اولشبیه‌ساز آزمون مرحله اول
جبر
هندسه
ترکیبیات
نظریه اعداد
30 آبان و 1 آذر25 سؤال
تستی
180 دقیقه25 هزار تومان
دومشبیه‌ساز آزمون مرحله اول
جبر
هندسه
ترکیبیات
نظریه اعداد
7 و 8 آذر25 سؤال
تستی
180 دقیقه25 هزار تومان
سومشبیه‌ساز آزمون مرحله اول
جبر
هندسه
ترکیبیات
نظریه اعداد
21 و 22 آذر25 سؤال
تستی
180 دقیقه25 هزار تومان
چهارمشبیه‌ساز آزمون مرحله اول
جبر
هندسه
ترکیبیات
نظریه اعداد
10 و 11 بهمن25 سؤال
تستی
180 دقیقه25 هزار تومان
پنجمشبیه‌ساز آزمون مرحله اول
جبر
هندسه
ترکیبیات
نظریه اعداد
17 و 18 دی25 سؤال
تستی
180 دقیقه25 هزار تومان
ششمشبیه‌ساز آزمون مرحله اول
جبر
هندسه
ترکیبیات
نظریه اعداد
24 و 25 بهمن25 سؤال
تستی
180 دقیقه25 هزار تومان

منابع پیشنهادی المپیاد ریاضی

در هر مبحث منابع مقدماتی و پیشرفته متنوعی وجود دارد، در اینجا ما بهترین‌ها را گلچین کرده‌ایم!
 • مهم‌ترین منابع ترکیبیات در المپیاد ریاضی
  نردبان المپیاد ریاضی، ترکیبیات مرحله اول / آرش جلالی / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
  آشنایی با ترکیبیات / احمد محمودی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  250 مسأله ترکیبیات / نصیر کریمی و همکاران / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  روش‌های ترکیبیات جلد 1 / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  روش‌های ترکیبیات جلد 2 / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  ترکیبیات – جلد اول / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  آنالیز ترکیبی / عباس ثروتی / انتشارات خوشخوان / خرید اینترنتی [+]
 • مهم‌ترین منابع جبر در المپیاد ریاضی
  نردبان المپیاد ریاضی، جبر مرحله اول / مهدی صفا / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
  آشنایی با جبر / محسن جمالی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  250 مسأله جبر / نصیر کریمی و همکاران / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]

 • مهم‌ترین منابع نظریه اعداد در المپیاد ریاضی
  نردبان المپیاد ریاضی، نظریه اعداد مرحله اول / مهدی صفا / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
  آشنایی با نظریه اعداد / محسن جمالی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  250 مسأله نظریه اعداد / نصیر کریمی و همکاران / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  نظریه اعداد / مریم میرزاخانی و رویا بهشتی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]

Olympiad number theory through challenging problems, Justin Stevens, third edition [Download]

 • مهم‌ترین منابع هندسه در المپیاد ریاضی
  نردبان المپیاد ریاضی، هندسه مرحله اول / مهدی تفرشی / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
  آشنایی با هندسه / بهمن اصلاح‌پذیر / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  هندسه مسطحه از مقدمات تا المپیاد / سیامک احمدپور / انتشارات خوشخوان / خرید اینترنتی [+]
  هندسه / جاوید ولیدشتی / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  جزوه هندسه میثم عقیقی [دانلود]
  جزوه هندسه آکوپیان [دانلود]