ماراتن المپیاد زیست شناسی آیریسک 99-1398

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد زیست‌شناسی سال 99-1398

برنامه‌ی تابستانی
گامتاریخمبحثکمپبل
(واجب)
منابع تخصصی
(پیشنهادی)
تعداد سؤالزمان آزمون (دقیقه)نوع آزموننفرات برتر
اول27 و 28 تیربیوشیمی
سلولی مولکولی
بخش 1و 2
(فصل‌های 2 تا 12)
بیوشیمی لنینجر: فصل‌های 2 تا 19
فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر: فصل‌های 7 تا 9
بیولوژی مولکولی The Cell: فصل‌های 2، 3 و 10 تا 19
30150آنلاین
دوم10 و 11 مردادژنتیک
تکامل
بخش 3 و 4
(فصل‌های 13 تا 25)
ژنتیک از دیدگاه حل مسأله / ساسان امینی
ژنتیک کلاسیک / رضا شاه‌نظر
تکامل / مارک ریدلی: فصل 1 تا 13 و 22 و 23
بیولوژی مولکولی The Cell: فصل‌های 1 و 4 تا 9
30150آنلاین
سوم24 و 25 مردادگیاهی
بیوسیستماتیک
بخش 5 و 6
(فصل‌های 26 تا 39)
زیست‌شناسی گیاهی ریون: فصل‌های 12 تا 30
فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر: فصل‌های 3 تا 6، 10 و 15 تا 26
سیستماتیک گیاهی سیمپسون: فصل‌های 1 تا 6
Integrated Principles of Zoology (9-28)
30150آنلاین
چهارم7 و 8 شهریورفیزیولوژی جانوری
اکولوژی
بخش 7 و 8
(فصل‌های 40 تا 56)
فیزیولوژی پزشکی گایتون: بخش 2 تا 7
مبانی فیزیولوژی جانوری مویز: فصل 3 تا 14
الفبای اکولوژی کوشا پایداری
Introduction to Population Ecology / Rockwood
مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار / کربز و دیویس
30150آنلاین
پنجم21 و 22 شهریورمرور چهار گامتمام مباحث چهار گام نخستتمام مباحث چهار گام نخست40180آنلاین

« برنامه راهبردی ماراتن زیست در پاییز و زمستان 1398 تا پایان تابستان اعلام می‌شود »

تا آخرین قدم همراه شما هستیم.

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما مجاز به استفاده از کد های HTML می باشید.: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>