ماراتن المپیاد سلول‌های بنیادی آیریسک 99-1398

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد سلولهای بنیادی سال 99-1398

منابع پیشنهادی المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی

منابع عمومی:

1- زیست‌شناسی: کتاب‌های درسی پایه دهم و یازدهم

2- شیمی: کتاب‌های درسی پایه دهم و یازدهم

3- فیزیک: کتاب‌های درسی پایه دهم و یازدهم

4- آمار: کتاب‌ درسی پایه یازدهم رشته ریاضی-فیزیک

5- کتابچه تکمیلی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی [دانلود]

منابع تخصصی:

6- Essential cell biology / Bruce Alberts

7- The science of stem cells / Jonathan M.W.Slack

8- Essential cell biology / Robert Lanza

9- Business model generation