ماراتن المپیاد کامپیوتر آیریسک 99-1398

جدول اطلاعات ماراتن المپیاد کامپیوتر سال 99-1398

گامتاریخمبحثتعداد سؤالزمان آزمون (دقیقه)نوع آزموننفرات برتر
اول20 و 21 تیر+ شمارش:
- حالت‌بندی
- اصل ضرب
- اصل جمع
- اصل متمم
25180آنلاین
دوم10 و 11 مرداد+شمارش:
- مباحث پیشین
- تبدیل
- ترکیب
- جایگشت
+ احتمالات:
- احتمال
25180آنلاین
سوم24 و 25 مرداد+شمارش:
- مباحث پیشین
- اصل شمول و عدم شمول
- جایگشت
+ احتمالات:
- احتمال
20150آنلاین
چهارم14 و 15 شهریورشمارش:
- مباحث پیشین
- مسیر
- تناظر یک‌به‌یک
+ گراف:
- تعاریف اولیه
20150آنلاین
پنجم21 و 22 شهریورشمارش:
- مباحث پیشین
- رابطه‌ی بازگشتی
لانه‌کبوتری
20150آنلاین
ششم18 و 19 مهرشمارش
- مباحث پیشین
- دوگانه شماری
رنگ‌آمیزی
استقرا
گراف:
- تعاریف اولیه
- همبندی
- درخت
25180آنلاین
هفتم2 و 3 آبانشمارش
+ گراف:
- مباحث پیشین
- گراف جهت‌دار
- گراف دوبخشی
+ احتمالات:
- احتمال
- امید ریاضی
25180آنلاین
هشتم16 و 17 آبانشمارش
+ الگوریتم:
- حریصانه
لانه کبوتری
احتمالات
بازی
25180آنلاین
نهم7 و 8 آذرشمارش
+ الگوریتم:
- MST
گراف
استقرا
رنگ‌آمیزی
25180آنلاین
دهم21 و 22 آذرجامع مرحله اول25180حضوری و آنلاین
یازدهم26 و 27 دیجامع مرحله اول25180حضوری و آنلاین

منابع پیشنهادی المپیاد کامپیوتر

 • ترکیبیات مقدماتی
  نردبان المپیاد ریاضی، ترکیبیات مرحله اول / آرش جلالی / انتشارات گچ / خرید اینترنتی [+] ، دانلود از کتابراه [+]
 • ترکیبیات پیشرفته
  روش‌های ترکیبیات جلد 1 / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
  روش‌های ترکیبیات جلد 2 / علیرضا علیپور / انتشارات فاطمی / خرید اینترنتی [+]
 • شمارش، استقرا و لانه کبوتری
  آنالیز ترکیبی / عباس ثروتی / انتشارات خوشخوان / خرید اینترنتی [+]
  آنالیز ترکیبی / علیرضا علیپور / انتشارات الگو / خرید اینترنتی [+]
 • احتمال
  مبانی احتمال / سعید قهرمانی / انتشارات دانشگاه صنعتی شریف / فصل اول تا چهارم
  الفبای المپیاد ریاضی و کامپیوتر / مرتضی محمدآبادی / انتشارات دانش‌پژوهان جوان / خرید اینترنتی [+]
  روش‌های احتمالی در المپیاد ریاضی و کامپیوتر / حمید کاملی / انتشارات خوشخوان / خرید اینترنتی [+]